Ưu đãi Số lượng lớn
– Bán buôn áo dài & cung cấp đồng phục số lượng lớn
– Cho thuê theo hội nhóm / các công ty sự kiện liên hệ để đc giá ưu đãi